Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací
trombofilni-mutace.jpg

Trombofilní mutace

Vrozená predispozice k tvorbě krevních sraženin může být ještě zesílena vnějšími faktory, například užíváním hormonální antikoncepce. Takzvané kombinované antikoncepční preparáty, které obsahují nízké dávky estrogenů a progestinů, riziko trombózy (vzniku krevní sraženiny) několikanásobně zvyšují. Není-li genetický sklon ke vzniku trombózy včas odhalen, zdraví ženy může být vážně ohroženo tromboembolickou komplikací nejen v souvislosti s užíváním antikoncepce, ale také později během těhotenství. Pomocí DNA analýzy z krve dokážeme vyloučit či potvrdit přítomnost leidenské mutace (FV) a mutace protrombinu (FII).

Vyšetření trombofilních mutací doporučujeme především všem dívkám a ženám, které již hormonální antikoncepci pravidelně užívají nebo to plánují. Toto vyšetření je možné absolvovat v rámci samoplátcovského programu v síti odběrových pracovišť společnosti synlab czech. Pro více informací se obraťte na naše call centrum na čísle 800 234 234.

O trombofilních mutacích

Trombofilie je sklon ke zvýšené tvorbě krevních sraženin. Nejčastějšími příčinami vrozené trombofilie jsou mutace v genech pro faktor V (takzvaná leidenská mutace) a faktor II (takzvaná mutace protrombinu). V české populaci je až 8 % nositelů některé z těchto trombofilních mutací.

Leidenská mutace je nejčastějším vrozeným rizikovým faktorem trombózy. V evropské populaci se vyskytuje u 6–8  % lidí. Homozygoti pro faktor V Leiden mají 50–100× vyšší riziko žilní trombózy, heterozygoti mají riziko 5–10× vyšší. U heterozygotních uživatelek hormonální antikoncepce však riziko stoupá až 35×.

Mutace protrombinu se v evropské populaci vyskytuje u 2 až 3 % lidí. I tato mutace představuje u své nositelky v souvislosti s užíváním hormonální antikoncepce zvýšené riziko tromboembolické komplikace.

Onemocnění spojená s tromboembolickou komplikací

Pokud se krevní sraženina odtrhne od cévní stěny a začne putovat krevním oběhem, je zde veliké riziko ucpání cévy, které může způsobit srdeční či mozkovou příhodu, hlubokou žilní trombózu nebo plicní embolii.

Pokud krevní sraženina ucpe některou žílu z hlubokého žilního systému, dochází k omezení nebo úplnému zastavení toku krve (tzv. hluboké žilní trombóze), nejčastěji v dolních končetinách. K plicní embolii dochází, pokud se krevní sraženinou ucpe céva dodávající krev do plic. Cévní mozková příhoda může být zapříčiněna trombózou nebo embolií mozkových tepen projevující se narušením motoriky a kognitivních funkcí, v některých případech s fatálním koncem.

Prevence tromboembolických onemocnění

Riziko tromboembolické nemoci je možné zmírnit dodržováním zásad zdravého životního stylu. Výrazně omezte kouření a zařaďte dostatek pravidelného pohybu. Fyzická aktivita totiž zvyšuje tvorbu enzymu fibrinolyzinu, který rozkládá krevní sraženiny. K prevenci obezity je také vhodné dodržovat zdravý jídelníček. Nadměrný příjem energie aktivuje velké množství volných radikálů, jež následně způsobují zánětlivé poškozování cévní stěny. Do jídelníčku zahrňte více potravin obsahujících omega-3 mastné kyseliny, které přirozeně ředí krev a tím zabraňují trombóze. Samozřejmostí by měla být také dostatečná hydratace. Zvýšenou pozornost věnujte i důkladnému doléčení všech infekcí, jež při dlouhodobém působení aktivují zánětlivé procesy a také zvyšují riziko trombózy.